Nuo pat 1912 m. mes kuriame pridėtinę vertę miškams bei miško savininkams. Mūsų patyrę konsultantai padės Jums maksimaliai padidinti pajamas, saugoti gamtos vertybes ar netgi organizuoti medžioklę.

Skogsällskapet istorija

Apleistų žemių sodinimo darbai Vakarų Švedijoje 1922 m.

Apleistų žemių sodinimo darbai Vakarų Švedijoje 1922 m.

Daugiau nei 100 metų tarnaujame miškui!

Skogsällskapet 1912 m. buvo įkurta, kaip ekonominė asociacija, kurios tikslas - atkurti miškus apleistose žemėse, viržynuose (lot. Caluna vulgaris) Pietų Švedijoje. Šiuo metu, Skogsällskapet yra fondas, kuriam priklauso kelios komercinės Skogssällskapet bendrovės.

Pagrindinis uždavinys išliko iki dabar: skatinti tvarią miškininkystę ir aplinkosaugą.

Švedijoje, 19-ojo amžiaus pabaigoje, didelė dalis miškų buvo iškirsta. Dauguma miškų buvo sudeginti, paveikti karo veiksmų ar naudojami kitiems tikslams. Žmonės apleido vargingas vietoves ir persikraustė į miestus, daugelis emigravo į Ameriką.

Mediena visuomet buvo paklausi prekė. Ją naudojo anglies gavyboje, laivų ir kitose statybose. Edwin Ohlsson, verslininkas medienos gamybos srityje ir Skogssällskapet steigėjas, dažnai keliaudavo po šalį ir savo akimis matydavo iškirstus miškus. Bet ne tik! Dar jis pamatė ir galimybę atkurti mišką ir suteikti jam naują gyvenimą.

Miškų išsaugojimui reikėjo imtis drąstiškų priemonių. 1912 m. Edwin Olhsson savo iniciatyva įsteigė ekonominę asociaciją Skogssällskapet, viešai paskelbęs apie tai paskaitoje Švedijos Göteborgo koledže.

Nuo pat pradžių pagrindinis Skogssällskapet uždavinys buvo skatinti darnią miškininkystę. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas apleistų žemių atkūrimui.

Per kelis dešimtmečius po 1912 m. buvo atlikta daug didelių darbų: miškų atkūrimas įgavo fantastiškus mastus, nes apželdinta buvo net keletas tūkstančių hektarų.

Nuo 1912 m., per kelis dešimtmečius, miškų atkūrimas įgavo didelį pagreitį. Buvo atkurta keletas šimtų tūkstančių hektarų viržynų.

Miškų atkūrimas išsiplėtė ir geografiniu požiūriu. Greitai Skogssällskapet turėjo atstovybes visose Švedijos dalyse.

1962 m. Skogssällskapet įstatai buvo pakeisti: Skogssällskapet iš asociacijos tapo fondu. Į veiklos sritis buvo įtraukta aplinkosauga be miškininkystės skatinimo.

Šiuo metu fondo veikla nesusijusi su grupės kompanijų komerciniais reikalais.

Dabartis

Po daugiau nei šimtmečio darbo su miškais mes nepraradome iniciatyvumo ir energijos. Šiandien Skogssällskapet vykdo tvarią miškininkystę, tiek iš aplinkosauginės, tiek iš socialinės pusės šešiose šalyse (Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje). Aplinkosauga, vėjo energija, medžioklė, turizmas – tai tik keletas iš Skogssällskapet konsepcijos pavyzdžių.

Žiūrėti filmą apie mūsų istoriją (anglų kalba):