Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Jaktarrende på Utterbyn i Torsby

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom Utterbyns viltvårdsområde i Torsby kommun. Området uppgår till 2839 hektar.

Jakt efter främst älg och övrigt småvilt, där älgjakt sker i jaktlag. Totalt finns fyra lediga jakträtter. Respektive jakträtt upplåts med treårsavtal med sex månaders
uppsägningstid. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Mer information och anbudsblankett:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anbudsblankett_Torsby.pdföppnas i nytt fönster 92.1 kB 2020-12-10 11.45
Fastighetskarta_Torsby.pdföppnas i nytt fönster 260.3 kB 2020-12-10 11.45
PM_Torsby.pdföppnas i nytt fönster 72.7 kB 2020-12-10 15.38
Översiktskarta_Torsby.pdföppnas i nytt fönster 307.6 kB 2020-12-10 11.45
Axel Jonsson

Kontaktperson:

Axel Jonsson, skogsförvaltare Torsby

Tel: +46 56 012 132

E-post: axel.jonsson@skogssallskapet.se