Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Jaktarrenden på Skogssällskapets fastigheter

Bild inköpt från Mostphotos

Skogssällskapet söker seriösa jakträttsinnehavare till fyra av våra egna fastigheter i Sverige i följande kommuner: Sollefteå, Nordmaling, Härnösand och Torsby.

Helgums-Mo 14:1 i Sollefteå kommun

Jaktmarkerna är på ca 306 ha i skogsdominerade marker utan större vägar. Jakt efter främst älg och övrigt småvilt. Tillträde 1 juli 2021. Anbud senast 20 februari 2021.

Nordmaling Hörnsjö 1:45 i Nordmalings kommun

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser utanför Umeå inom Hörnsjö viltvårdsområde i Nordmalings kommun. Området uppgår till ca 6600 hektar. Jakt efter främst älg, kronhjort, rådjur och övrigt småvilt. Tillträde 1 juli 2021. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Härnösand Västby 5:52 i Härnösands kommun

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom två viltvårdsområden sydväst om Kramfors på totalt 4000 hektar. Jakt efter främst älg och övrigt småvilt, där älgjakt sker i jaktlag. Totalt finns fyra lediga jakträtter. Tillträde 1 juli 2021. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Utterbyn 1:237 i Torsby kommun

Skogssällskapet erbjuder jaktupplåtelser inom Utterbyns viltvårdsområde i Torsby kommun. Området uppgår till 2839 hektar. Jakt efter främst älg och övrigt småvilt, där älgjakt sker i jaktlag. Totalt finns fyra lediga jakträtter. Tillträde 1 juli 2021. Skriftliga anbud skall ha inkommit senast 19 februari 2021.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.